Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Her insan günlük hayatında uyum gerektiren birçok problemler ile yüzyüze gelir. Engelli çocuklar çevresindeki insanların gösterdiği bazı olumsuz tepkiler,
tutum ve davranışlarından dolayı birçok uyum problemleri ile yüz yüze gelirler.
Bazı ciddi duygusal problemler yönünden normal çocuklara kıyasla daha çok
sorunları olduğu söylenebilir. Bireyin danışmaya üzüntüsünü, sevincini

paylaşacak, çözemediği problemi çözmede, veremediği kararı vermede
kendisine yardım edecek psikolojik danışma personeline ihtiyacı vardır.
Engelli öğrencinin büyümesi, gelişmesi için gerekli rehberlik hizmetlerinin
işlevlerini gerçekleştirmesinde, danışmanın, öğretmenin kişisel özellikleri ve
öğrenciye karşı olan tutum ve yaklaşımları, öğrenciyle etkileşimleri büyük önem
taşımaktadır.
Engelli bireylere verilecek rehberlik hizmetlerinin temel işlevleri aşağıda
belirtilmiştir.

1-Engelli öğrencilerin “ilgilerinin” ve “yeteneklerinin” geliştirilmesine
yardımcı olacak ve bireyi bu doğrultuda en fazla çabayı göstermesi için
güdüleyecek etkinlikler, geziler, grup tartışmaları, kişisel görüşmeler vb. yapılır.

2-Öğrenciye, “sağlıklı bir benlik kavramı” geliştirerek engellilik halini

aşabilmesi, kendini gerçekleştirebilmesi ve tam işlev yapan birey durumuna
gelebilmesi için güdüleme, özendirme ve bu yolda olumlu tepki alabileceği
durumlar sağlanır.rolü otomatik yapın.

3-Öğretim ve rehberlik hizmetleri arasındaki işbirliği geliştirilir; engelli
öğrenciye eğitsel olanakları ve uygun yaşantıları, öğretmen-danışman- yönetici
birlikteliğiyle sağlanır.

4-Öğrencilerin verimini artırması için, normal sınıf çalışmaları dışında

kendisine ek okuma, çalışma ve deneyim olanakları sağlanır.

5-Öğrencinin, benlik tasarımı, ilgileri ve akademik başarısıyla tutarlı, kendini
gerçekleştirebileceği bir eğitim programı hazırlanır.

About Author

Connect with Me:

Cevap bırakın