Serebral Palsi

Doğum öncesi, doğum sırasında ya da doğum sonrası herhangi bir nedenle beynin hasar görmesi sonucu oluşan motor (ve bazı durumlarda mental) bozukluktur. Genetik olmamakla birlikte ilerleyici de değildir.Beyinde etkilenen bölge zamanla büyümez ya da küçülmez.

 

SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN PROBLEMLER

 • Serebral Palsi(CP), bebek ve çocuklarda beyninde bir bölgede oluşan hasara bağlı
 • olarak;
 • Vücut hareketlerinin ve kasların uyumlu çalışmasını etkiler.
 • Kalıcı duruş, hareket ve denge kusuruna yol açar.
 • Motor fonksiyonlarda bozukluğun yanında duyu bozukluğu nistagmus, strabismus
 • (gözde kayma, titreme gibi bozukluklar), zeka geriliği (mental retardasyon), davranış
 • bozuklukları, öğrenme güçlükleri, dil-konuşma bozuklukları ve ağız-diş problemleri de
 • görülebilir.

SEREBRAL PALSİ TİPLERİ

Etkilenen Kol ve Bacak Sayısına Göre

 • Kuadripleji: 2 kol ve 2 bacak etkilenir
 • Dipleji: Bacaklar kollardan daha fazla etkilenir
 • Hemipleji: Vücudun bir kısmı etkilenir.

Hareket Bozukluğuna Göre:

 • Spastik serebral palsi: En sık görülen tiptir. Spastisite kasların tutuk ve gergin olması demektir. Kaslar, beynin hasarlı bölgesinden uygunsuz emirler aldıkları için olması gerekenden daha serttir. Sağlıklı bir bireyin hareketi esnasında bir grup kas kasılırken, bu grubun aksi yönde hareket eden diğer kaslar gevşer ve bu sayede hareketin yapılması mümkün olur. Serebral palside ise her iki grup aynı anda kasılarak hareketin gerçekleşmesini olanaksızlaştırır.
 • Atetoid serebral palsi: Diskentik (veya atetoid) kontrol edilemeyen hareketleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu kontrol yetersizliği, özellikle harekete başlama anında çok daha belirgin olabilir. Çocuğun oyuncağını veya kaşığı kavramaya çalışmasıyla istek dışı hareketler artar. Bu tipte kaslar çok zayıftır ve taşıma esnasında çocuğun pelte gibi olduğu hissedilir.
 • Ataksik serebral palsi: Çocukların dengeleri bozuktur. Bunlar genellikle gevşek çocuklardır, yürüme bozukluğu vardır. Beyincik hasarı nedeni ile gelişir.

CP’de REHABİLİTASYON PROGRAMI:

Beyinde motor bölgenin (kol-bacakların tam kullanımı, yürüme, yemek yeme, merdiven çıkma gibi günlük yaşamı sürdürmeye yarayan hareket yeteneğini sağlayan beyin bölgesi) gelişimi 7-8 yaşlarında tamamlanır. Hamilelik döneminin başlangıcından 7-8 yaşlarına kadar beyinde oluşabilecek herhangi bir problem bu bölgenin fonksiyon bozukluğu olarak karşımıza çıkar.Fizyoterapi ve rehabilitasyon programına erken dönemde başlanması CP’li çocukta anormal kas tonusunun düzenlenmesi, normal motor gelişimin sağlanmasını kolaylaştıracak, kas yapısındaki bozukluk nedeniyle oluşabilecek bozukluklar önlenebilecek ve çocuğun fonksiyonel olarak bağımsızlığı sağlanacaktır.

CP’li ÇOCUKTA REHABİLİTASYONUN AMAÇLARI:

1 -) Çocuklarda görülen hareket bozukluklarını en aza indirmek

2 -) Oluşabilecek kas-iskelet sistemi bozukluklarını önlemek, postür bozukluklarının oluşmasını engellemek

3 -) Yapılması gereken hareketlerde rol alması gerekmeyen kas gruplarının relaksasyonunu sağlayarak

aktivitenin daha düzgün ve daha az efor harcayarak yapılmasını sağlamak.

4 -) Kas grupları arasındaki fonksiyonel dengeyi elde etmek.

5 -) Mobiliteyi normal sınırlar içinde artrmak için kısalmış veya zayıflamış kas gruplarını iyileştirmek.

6 -) Çocuğu stimüle ederek daha düzgün bir vücut mekaniğine sahip olmasını sağlamak.

7 -) Vücut segmentlerinin kontrolü ve tüm vücut düzgünlüğünü sağlamak.

8 -) Mümkün olduğunca en normal ve rahat solunum paternini geliştirmek.

9 -) Toraks kafesini mobilize ederek en iyi akciğer fonksiyonunu sağlamak.

10 -) Çok az efor ile kontrollü bir solunum öğretmek.

11 -) Sekresyonların atılmasına yardımcı olmak.

12 -) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız davranabilmeyi sağlamak

13 -) Yardımcı araç, gereç ve cihazları belirlemek

14 -) Eğer CP tablosuna eşlik eden, görme, işitme, konuşma ve zeka problemleri varsa bunların en aza

indirilmesini sağlamak

15 -) Aile eğitimi vermek ve CP’li çocuğun eğitimi konusunda aileye yol göstermek

16 -) CP’li çocuğun yaşayacağı mekanların düzenlemesine yapmak

About Author

Connect with Me:

Cevap bırakın