Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Her insan günlük hayatında uyum gerektiren birçok problemler ile yüzyüze gelir. Engelli çocuklar çevresindeki insanların gösterdiği bazı olumsuz tepkiler,
tutum ve davranışlarından dolayı birçok uyum problemleri ile yüz yüze gelirler.
Bazı ciddi duygusal problemler yönünden normal çocuklara kıyasla daha çok
sorunları olduğu söylenebilir. Bireyin danışmaya üzüntüsünü, sevincini

paylaşacak, çözemediği problemi çözmede, veremediği kararı vermede
kendisine yardım edecek psikolojik danışma personeline ihtiyacı vardır.
Engelli öğrencinin büyümesi, gelişmesi için gerekli rehberlik hizmetlerinin
işlevlerini gerçekleştirmesinde, danışmanın, öğretmenin kişisel özellikleri ve
öğrenciye karşı olan tutum ve yaklaşımları, öğrenciyle etkileşimleri büyük önem
taşımaktadır.
Engelli bireylere verilecek rehberlik hizmetlerinin temel işlevleri aşağıda
belirtilmiştir.

1-Engelli öğrencilerin “ilgilerinin” ve “yeteneklerinin” geliştirilmesine
yardımcı olacak ve bireyi bu doğrultuda en fazla çabayı göstermesi için
güdüleyecek etkinlikler, geziler, grup tartışmaları, kişisel görüşmeler vb. yapılır.

2-Öğrenciye, “sağlıklı bir benlik kavramı” geliştirerek engellilik halini

aşabilmesi, kendini gerçekleştirebilmesi ve tam işlev yapan birey durumuna
gelebilmesi için güdüleme, özendirme ve bu yolda olumlu tepki alabileceği
durumlar sağlanır.rolü otomatik yapın.

3-Öğretim ve rehberlik hizmetleri arasındaki işbirliği geliştirilir; engelli
öğrenciye eğitsel olanakları ve uygun yaşantıları, öğretmen-danışman- yönetici
birlikteliğiyle sağlanır.

4-Öğrencilerin verimini artırması için, normal sınıf çalışmaları dışında

kendisine ek okuma, çalışma ve deneyim olanakları sağlanır.

5-Öğrencinin, benlik tasarımı, ilgileri ve akademik başarısıyla tutarlı, kendini
gerçekleştirebileceği bir eğitim programı hazırlanır.

Aile Eğitimi ve Psikolojik Danışmanlık

Aileler, hangi aşamada olursa olsunlar çocuklarının yaşamındaki çeşitli gelişim dönemlerinde ve hem de kendi kişisel ve duygusal yaşantıları yönünden çoğu kez profesyonel psikolojik danışma ve rehberlik yardımına gereksinim duyarlar.

“Aile danışmanlığı” altında toplanabilen bu danışmanlık hizmetleri anne ve babaların kendilerine ve çocuklarına ilişkin duygu ve düşüncelerini anlamalarına yardım eder. Aile danışmanlığı hizmetleri çocuğun engeli, özellikleri, nedenleri ve çeşitli gelişim alanları hakkında bilgi veren “anne ve baba eğitimini” de kapsar.

Aileye Psikolojik Danışma

Anne ve babalar psikolojik danışma sürecinde kendilerine ve çocuklarına ilişkin duygularını paylaşır. Psikolojik danışma süreci içinde anne ve babaların anne-baba-çocuk arasındaki duygusal problemlerin sebep olduğu çatışmaları anlamalarına, anne-babaların kaybettikleri güveni tekrar kazanmalarına yardım edilir. Kendi becerilerine inanmaya başlamaya ve sosyal çevre ile daha fazla iletişime girmelerine yardımcı olma psikolojik danışmanın hedefleri arasındadır.

Anne-Baba Eğitimi

Anne-baba eğitimi programlarında, anne-babalara, çocukları ile etkili ilişki kurma yollarını ve çocuklarının davranışlarını kontrol etmeyi öğretmede yardımcı olunur. Anne-baba-çocuk ilişkisi ve belli becerilerin kazandırılması üzerinde yoğunlaşılır. Anne-baba eğitimi programları, çocuğun okul ortamında öğrendiklerini ev ortamına ve gündelik yaşama genelleştirebilmesi, eğitim süreci içinde ev ile okul arasında davranış hedefleri yönünden paralelliğini sağlama açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, çocuğun problemlerine ve uygun olmayan davranışlarına yönelik bilgi ve özel becerilerin öğretilmesi ile anne-babaların kaygılarının azaltılması sağlanır.

Merkezimizde özel veli görüşmeleri,toplantılar,seminerler düzenlenmektedir.Bu seminerler meslek alanları tarafından görsel işitsel uyaranlar (slaytlar,videolar) eşliğinde sunulur.

 • Periyodik aralıklarla aile toplantıları yapılarak, çocuğun bulunduğu düzey,performans hakkında aileler aydınlatılır.
 • Aile çocuğu nasıl daha iyi anlar ve tanır?
 • Yaşanan ortak sorunlar ve çözümleri.
 • Aile içi çatışmaların çocuğa yansıma şekli.
 • Problemler karşısında ebeveynların olumlu ya da olumsuz yanıt aldıkları tutumları,
 • Ebeveynlerin aile içi çatışmaları ,duygusal problemleri gibi konularda aileler arası kotarsis (boşalım,paylaşım) gerçekleştirilir…

 

UZAY TERAPİ

Dünyada ve ülkemizde nörolojik hastalıkların tedavisinde her yıl önemli gelişmeler kaydedilmekte birlikte önemli akademik çalışmalar yapılmaktadır. Özellikler değişik nörolojik tanı konmuş çocuklarımızın fiziksel, mental, sosyal ve psikoloji problemlerinin rehabilitasyonu önemli birçok sürecin bir arada yürütülmesi ile başarılı sonuçlar vermektedir.

Günümüzde farklı bir çok uzmanın rehabilitasyon sürecini organize ettiği ve katıldığı, farklı bir çok yöntemin planlanarak uygulanacağı ve ailenin de tam olarak katılımıyla gerçekleşecek multıdisiplener bir yaklaşım modeli engelli çocuklarımızda istenen sonuca ulaşmamızı sağlayacaktır.

Son yıllarda ülkemizde de farklı isimler ve uygulama yöntemleri ile yaygınlaşan uzay terapi ( Uzay terapisi, 3 C Yöntemi, TheraSuit, Penguen Terapi vb..) tekniği artık Özel eğitim merkezlerinin fizyoterapi ünitelerinin rehabilitasyon yardımcı materyalleri arasında yeri almış bulunmaktadır. Engelli ailelerimize bir mucize gibi sunulan yöntem önemli bir tedavi enstürmanı olmakla birlikte unutulmaması gereken rehabilitasyonun başta fizyoterapist olmak üzere bir ekip işi olduğu ve birçok rehabilitasyon enstrümanının bir araya gelmesi ile doğru sonuçlar alınacağıdır. Engelli çocuğa sahip ailelerimizin çocuklarının tedavileri için yaptıkları haklı arayışlar dikkatle algılanmalı ve büyük hayal kırıkları yaratacak önermelerden kaçınılmalıdır. Bu bağlamda uzay terapisi yöntemi de başarılı ve uzman fizyoterapistlerin rehabilitasyon sürecine dahil etmek istemeleri halinde yardımcı bir rehabilitasyon ekipmanı olduğu unutulmamalıdır.

TARİHCESİ 

Kozmonotların giydiği ‘Penguin Suit’ adı verilen özel kıyafet olan bir diğer deyişle uzay teknolojisinden ilham alınarak geliştirilen bir pediatrik fizik tedavi yöntemidir. İlk prototipi 1992 yılında geliştirilmiştir. Amerika’da, Avrupa’da ve Ülkemizde uzay terapisini başarılı bir şekilde kullanan birçok rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Engelli birçok çocuğumuz günlük yaşam aktivitelerinde düzenli olarak kullanmaktadır.

UZAY TERAPİSİNİN AMAÇLARI

 • Hareket genişliğini artırmak;
 • Kas Kuvvetini arttırır.
 • Enerji harcamasını azaltmak;
 • Hareket öğrenme ve planlama becerisi kazandırır
 • Çeşitli duyusal entegrasyon yöntemleri sağlar
 • Başarma ve güven hisleri gelişimine yardım eder
 • Ağrıyı azaltmak;
 • Mobiliteyi artırmak;
 • Fonksiyonel kapasiteyi artırmak;
 • Kontraktür oluşumunu azaltmak;
 • Bakımı kolaylaştırmak.
 • Aktif ve pasif hareket sınırını arttırır. Kas Kuvvetini arttırır.
 • Yerçekimi kuvvetini etsiziz hale getirerek, zayıf kas gruplarında aktif hareketlere fayda sağlar
 • Enerji harcamasını azaltmak;
 • Kas kuvveti ve elastikiyette ölçülebilir ve gözle görülür derecelerde kazanç sağlar Spazm frekansını azaltmak;
 • Dengeyi geliştirir
 • Koordinasyonu geliştirir
 • Belli bir fonksiyonel beceriye odaklanır
 • Spesifik çalışma kolaylığı sağlar
 • Herhangi bir pozisyonda, pozisyonun stabilizasyonunu sağlamaya yardımcı olur.

UZAY TERAPİNİN YARARLARI

Taktil stimulasyon (Dokunma hissi) geliştirir,
Merkezi sinir sistemini yeniden düzenler,
Harici denge (eksternal stabilizasyon) sağlar,
Kas tonusunu normalize eder, spastisteyi azaltır,
Vücut postürünü düzeltir,
Dinamik düzeltme sağlar
Yürüyüş modelini normalize eder
Vestibular sistemi etkiler
Dengeyi geliştirir,
Koordinasyonu geliştirir,
Ataksi ve atetozda kontrolsüz hareketleri azaltır,
Vücudun ve uzayın farkında olmayı geliştirir
Zayıf kasları destekler,
Güçlü kasların daha da kuvvetlenmesi için direnç uygular
Baş kontrolü gövde desteği sayesinde ses üretimini ve akıcı konuşmayı geliştirir
Kontraktürleri azaltmaya yardım eder,
Kalça eklemine dikey düzlemde yükleme sayesinde kalça düzgünlüğünün gelişimine yardımcı eder,
Kaba ve ince motor becerilerin gelişimine yardımcı olur,
Güven duygusunu geliştirir,
Tedavi süresini kısaltır,
Çocuğun tedaviye maksimum katılımını sağlar.

UZAY TERAPİNİN UYGULAMA ALANLARI

 1. Pediatrik hastalar
 2. Serebro-vasküler olay (SVO)
 3. Post-travmatik durumlar
 4. Merkezi sinir sistemi hastalıkları
 5. Serebral palsi (CP)
 6. Spina bifida
 7. Gelişimsel gerilik
 8. Down sendromu
 9. Spor yaralanmaları
 10. Romatoid artrit
 11. Ortopedik hastalıklar
 12. Vestibular hastalıklar
 13. Duyusal rahatsızlıklar
 14. Kas tranplantasyonu